Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit

Przyszłość administracji i prawa administracyjnego

Z radością informujemy, że r.pr. dr Łukasz Nosarzewski weźmie udział w dniu 11 maja 2022 r. w Konferencji naukowej "Przyszłość administracji i prawa administracyjnego", zorganizowanej przez Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. 

https://www.kozminski.edu.pl/pl/wydarzenia/przyszlosc-administracji-i-prawa-administracyjnego