Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit

Kancelaria świadczy na rzecz osób fizycznych usługi z zakresu pomocy prawnej obejmującej zarówno doradztwo i obsługę prawną, jak również zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach majątkowych i osobistych.

W szczególności zakres usług dotyczy zastępstwa procesowego, konsultacji, opiniowania, sporządzania pism procesowych, przygotowania aktów prawnych, umów oraz innych dokumentów.
Praktyka Kancelarii obejmuje:

PRAWO CYWILNE, W TYM PRAWO ZOBOWIĄZAŃ, RODZINNE, RZECZOWE, SPADKOWE, EGZEKUCYJNE:

 • rozwiązywanie sporów,
 • umowy cywilne,
 • ubezpieczenia majątkowe i osobiste,
 • sprawy o zapłatę, odszkodowania,
 • prawo mieszkaniowe, spółdzielcze, lokalowe,
 • ochrona konsumentów,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • upadłość konsumencka,
 • rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska,
 • ochrona praw rzeczowych,
 • dziedziczenie, zapis, zachowek,
 • windykacja należności, skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne.

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ:

 • obrona oskarżonych, zastępstwo pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego,
 • sprawy karno-skarbowe.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

 • ochrona stosunku pracy,
 • postępowania sądowe,
 • emerytury, renty.

Kancelaria oferuje zarówno ryczałtowy system rozliczeń w oparciu o zakres świadczonych usług, jak również system godzinowy w oparciu o czas pracy i rodzaj usługi. Ustalane wynagrodzenie jest poprzedzone wstępną jego kalkulacją. W celu określenia szczegółów prosimy o kontakt.