Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit
Łukasz Nosarzewski

Łukasz Nosarzewski

Doktor nauk prawnych, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, informacyjnego, gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem, otrzymując dyplom dziekański i Rektorski Dyplom Uznania. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia podyplomowe na kierunku Studium zamówień publicznych w ramach Akademii Administracji Publicznej Uczelni Łazarskiego. Absolwent programu "Europejskie Prawo Prywatne" na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salzburgu oraz kursu „Międzynarodowe Umiejętności Prawnicze” organizowanego przez Centrum Międzynarodowych Studiów Prawniczych w Salzburgu. Wieloletni pracownik administracji, związany z Kancelarią Sejmu RP, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarią Prezydenta RP. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Z Kancelarią współpracuje od 2008 r.