Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit

Kancelaria oferuje szkolenia na rzecz przedsiębiorców i administracji.

Oferta dla przedsiębiorców

dotyczy szkoleń w zakresie zasad zarządzania wierzytelnościami z działalności gospodarczej oraz dochodzenia należności. Oferowane szkolenia obejmują tematy:

  • "Dochodzenie wierzytelności z działalności gospodarczej przed sądem"
  • "Wewnętrzne procedury windykacyjne w przedsiębiorstwie"

Oferta dla administracji

dotyczy szkoleń w zakresie zasad ochrony i udostępniania informacji publicznej. Oferowane szkolenia obejmują tematy:

  • "Zasady udostępniania informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania"
  • "Ograniczenia dostępu do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądowego"
  • "Postępowanie w sprawach dostępu do informacji publicznej na etapie administracyjnym i sądowo-administracyjnym"
  • "Ochrona prywatności pracowników administracji"
  • "Dobre praktyki i organizacja procesu załatwiania spraw informacyjnych w urzędzie"

W celu określenia szczegółów prosimy o kontakt.