Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit

Wieloletnie wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz bezpośredni kontakt z potrzebami i problemami Klientów pozwala podjąć misję „pro bono” ochrony interesu prawnego różnych grup społecznych.

Mając na uwadze szczególne znaczenie realizacji podstawowych założeń państwa prawa dla dobra wspólnego jego obywateli oraz konieczność rozwijania społecznej świadomości prawnej, Kancelaria współpracuje z Fundacją "Ubi societas, ibi ius", która promuje inicjatywy naukowe, oświatowe i legislacyjne dotyczące polskiego prawa, upowszechniając i chroniąc prawa różnych grup społecznych, w tym konsumentów.

Kancelaria świadczy obsługę prawną procesu wydawania przez Fundację "Ubi societas, ibi ius" wielotomowej Wielkiej Encyklopedii Prawa, będącej unikatowym wydawnictwem w skali międzynarodowej. Redaktorami poszczególnych tomów są wybitni profesorowie prawa.