Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit

Kancelaria świadczy na rzecz podmiotów gospodarczych usługi z zakresu doradztwa i obsługi prawnej, jak również reprezentacji przed sądami, organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi.

Praktyka Kancelarii obejmuje:

PRAWO CYWILNE I HANDLOWE:

 • sądowe i pozasądowe rozwiązywanie sporów,
 • rejestracja i obsługa prawna spółek, fundacji i stowarzyszeń,
 • umowy cywilnoprawne i handlowe,
 • akty korporacyjne i regulacje wewnętrzne,
 • obrót nieruchomościami,
 • windykacja należności,
 • ubezpieczenia.

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
 • prawo budowlane,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 • ochrona środowiska,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • prawo samorządowe.

PRAWO GOSPODARCZE, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ENERGETYKA:

 • sądowe i pozasądowe rozwiązywanie sporów gospodarczych,
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
 • doradztwo prawno-podatkowe,
 • doradztwo prawne w procedurze uzyskania zamówienia publicznego, w tym postępowanie odwoławcze,
 • doradztwo i obsługa prawna procedury udzielenia zamówienia publicznego,
 • partnerstwo publiczno- prywatne,
 • obsługa prawna przedsiębiorstw energetycznych.

Kancelaria oferuje zarówno miesięczny ryczałtowy system rozliczeń w oparciu o zakres świadczonych usług, jak również system godzinowy w oparciu o czas pracy i rodzaj usługi. Wynagrodzenie jest poprzedzone wstępną jego kalkulacją. Koszty zastępstwa procesowego ustalane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu określenia szczegółów prosimy o kontakt.