Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit

Ukazał się Leksykon zamówień publicznych współautorstwa dr. Łukasza Nosarzewskiego

Polecamy nową książkę Wydawnictwa Wolters Kluwer - Leksykon zamówień publicznych. W publikacji znajdują się hasła autorstwa r. pr. dr. Łukasza Nosarzewskiego, zachęcamy do lektury.