Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit

r. pr. dr Łukasz Nosarzewski pisze o dostępie do informacji publicznej w czasie epidemii

Polecamy nową monografię Wydawnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistrycznego w Radomiu - Tranformacja prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, pod red. prof. Przemysława Szustakiewicza i prof. Mariusza Wieczorka. W publikacji znajduje się rozdział autorstwa r. pr. Łukasza Nosarzewskiego, na temat dostępu do informacji publicznej w czasie epidemii i problemach wynikających z wadliwej legislacji.

https://wydawnictwo.uniwersytetradom.pl/publikacje/prawo-i-administracja/