Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit

Kolejny artykuł autorstwa dr. Łukasza Nosarzewskiego

Polecamy nowy artykuł autorstwa r. pr. dr. Łukasza Nosarzewskiego, opisujący informacje publiczną jako przedmiot dalszego wykorzystywania w działalności gospodarczej przez sektor prywatny.

Publikacja ukazała się w kwartalniku „Informacja w administracji publicznej” nr 4/2020.