Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit
Łukasz Nosarzewski

Łukasz Nosarzewski

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem, otrzymując dyplom dziekański i Rektorski Dyplom Uznania. Ukończył program "Europejskie Prawo Prywatne" na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salzburgu, kurs „Międzynarodowe Umiejętności Prawnicze” organizowany przez Centrum Międzynarodowych Studiów Prawniczych w Salzburgu oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Uczelni Łazarskiego. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Z Kancelarią współpracuje od 2008 r. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym oraz prawie zamówień publicznych, z zakresu którego przygotowuje obecnie rozprawę doktorską.