Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit
Aleksandra Nosarzewska

Aleksandra NosarzewskA

Asystentka Biura Kancelarii. Jest odpowiedzialna za administrację i prawidłowe funkcjonowanie biura. Stanowi wsparcie administracyjne radców prawnych w codziennej pracy kancelaryjnej. W trakcie studiów na Wydziale Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS rozwija zainteresowania ukierunkowane na zdrowiu psychicznym w ujęciu klinicznym.